Commitment Corner

Mahal kong mga kababayan,

Narito ako, isang magsasaka na umaasa sa agrikultura para sa kabuhayan, at kasama ng marami pang Pilipinong nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Hinarap natin ang matinding pagsubok dahil sa mga sakit mula sa ibang bansa na nagdulot ng pinsalang hindi lang sa aming hanapbuhay, kundi sa buong bansa. Ngunit may pag-asa at solusyon upang baguhin ang ating kapalaran.

Ipakilala ko sa inyo ang Cold Examination Facility for Agriculture (CEFA), isang proyekto na handang labanan ang mga delubyo ng mga sakit sa agrikultura. Ang magandang balita, ito ay walang bayad at hindi kakailanganin ng pera mula sa kaban ng bayan.

Ang hamong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Nais nating masigurong may sapat na pagkain at trabaho para sa kanila sa mga darating na panahon. Sinubukan na natin ang mga solusyon ng iilan, panahon na para subukan naman ito. Kung hindi natin ito gagawin, mamamtay ang aming pangkabuhayan.

Salamat sa inyong pakikiisa.

Lubos na gumagalang,